Условия за кандидатстване

Прием - бакалавърска програма

Възможност за кандидатстване от февруари до септември 2022 г.

Кандидат-студентите полагат конкурсен изпит (събеседване):
 1. Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността "Моден дизайн".
Балообразуване:

Балът за класиране се формира от удвоената оценка от събеседването.

Допълнителни условия:

За кандидатстудентски изпит се зачита оценката от положен държавен зрелостен изпит по една от следните дисциплини: Български език и литература; История и цивилизация; Философия; География и икономика; Чужд език; Математика; Изобразително изкуство и др. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалности от направления: "Изобразителнo изкуство", "Архитектура", "Администрация и управление", "Икономика".

Бонификации:

Завършилите художествени гимназии и професионални гимназии по текстил и моден дизайн получават 1 единица бонификация.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ „Черноризец Храбър":

Магистърска програма Моден стайлинг и всички останали магистърски програми, обявени във ВСУ.

Кандидатстудентски прием за учебната 2021-2022 година

Дати за явяване на събеседване за прием в специалност
"Моден дизайн":

 • 1, 29 Февруари 2021 г.
 • 14 Март 2021 г.
 • 4 Април 2021 г.
 • 8, 22 Юни 2021 г.
 • 17 Юни 2021 г.
 • 6, 20 Юли 2021 г.
 • 22 Юли 2021 г.
 • 2, 9 Август 2021 г.
 • 16, 23 Август 2021 г.

Подаване на документи:
 1. Документи се подават във Варненски свободен университет, гр. Варна 9007, к.к. Чайка, тел. 052 355 106
 2. Непрекъснат прием - по интернет - priem.vfu.bg
 3. Или във всеки един от Регионалните центрове за кандидатстване и прием на документи във ВСУ "Черноризец Храбър"
 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю