Специалност "Моден дизайн", ВСУ. Виртуална галерия: Изложба Творчески проект "Насекоми - модни интерпретации".

Творчески проект "Насекоми - модни интерпретации".
Специалност "Моден дизайн", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".
Изложба януари 2021 година.
В изложбата са представени работи на студентите:
Славена Иванова, Давид Костадинов, Халил Халилов и Милица Владимирова.

  • Модно ревю - студентски проекти
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю