Специалност "Моден дизайн", ВСУ. Виртуална галерия: Изложба Творчески проект "Парфюм".

Изложба юли 2020. Творчески проект "Парфюм" - модни интерпретации. Специалност "Моден дизайн", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

  • Модно ревю - студентски проекти
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю