Студенти, ученици и преподаватели по моден дизайн твориха заедно във Варна.

На 2-ри март 2020 година в навечерието на националния празник трети март, в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна студенти, ученици и преподаватели по моден дизайн от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и ПГ по текстил и моден дизайн твориха заедно. Този празничен ден бе отреден за множество творчески инициативи обединени от идеите за STEM обучение. Всеки по свой начин се включи в процеса и на финала бяха представени множество иновативни и творчески проекти. Темата, която провокира младите модни дизайнери бе "Рециклиране".

  • Модно ревю - студентски проекти
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
  • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
  • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю